De to kirkegårde i Sorø Sogn - gamle og nye kirkegård - ejes af Stiftelsen Sorø Akademi. Alle henvendelser vedrørende kirkegårde og gravsteder skal ske til Stiftelsens kontor.


Kontor Kirkegårdskontoret  
Adresse Søgade 17A, 4180 Sorø
Telefon 57 82 01 35 / 20 29 37 50
Mail                          

Kontorets åbningstid      

Efter tlf. aftale