Kristian Østergaaard: Er bøgen sprunget ud

koes@km.dk

 

 

En studerende berettede engang om, at han under sin studietid havde følt sig ramt af modløshed og selvopgivelse. Han frygtede for de kommende eksaminer og fandt ingen energi i sig selv, så han opsøgte sin læge og bad om hjælp, og her brugte han lang tid på at forklare og begrunde sin modløshed. Da han var færdig, spurgte lægen:

-Er bøgen sprunget ud?

-Om bøgen er sprunget ud?

-Ja, er bøgen sprunget ud?

Det vidste han da ikke noget om.

-Hvorfor kommer du så til mig? Kan du så se at finde ud af det! lød lægens på en gang bryske og mildt irettesættende recept.

Og den studerende gik ud i skoven, hvor han opdagede, at bøgen for længst var sprunget ud. Den studerende fortalte, at han lige siden denne skovtur hvert år havde holdt øje med, hvornår bøgen sprang ud.

Ja, for det vidner jo alt sammen om, at der står en kærlig skabermagt bag det hele, som vil os det godt, og når nogen vil os det godt, så får vi det godt.

”Således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv.” Alt i Det Nye Testamente skal læses i lyset af disse ord. For det at Gud elskede verden, bestemmer Guds syn på verden. Det virker ind på hans bedømmelse af mennesker. Da Gud sendte sin søn viste Gud, at han ville være vores Gud, og at vi skulle være hans folk. Det betyder, at Gud i sin nåde vælger os, og at vi ikke kan falde uden for Guds magt, uden for hans hjerte. Lad os være åbne for det, for med menneskesindet er det fuldstændig som med faldskærme. De virker kun, når de er åbne! Ja, åbne for at Guds ord kan slå rod i os og give os mod på livet. Sådan som vi oplevede sprogunderet, da vi var børn, og vi hørte vores forældres stemmer og forstod på ordene, at vi var elskede. Gløden og varmen fra deres kærlighed forplantede sig i vores sjæl og kunne løfte os. Ligesom Guds ord kan gøre det og minde os om, at skønheden og jublen over at være til eller synet af den udsprungne bøg, overvælder os mere, end det onde og lidelsen anfægter os.

 

Læs også:  Det evige liv er et røverkøb    Mellem venner    Kristi Himmelfart    Karen Blixen skildrer pinsen