Kristian Østergaaard: Skøjtemesteren

koes@km.dk

 

 

Den for længst glemte forfatter J. Anker Larsen fortæller i sin bog ”For åben dør” om den store skøjtemester, som er ivrigt optaget af at vise sin skøjtekunst for nogle børn. Han instruerer dem i, hvordan man skal gøre og hvorfor. Da skøjtemesteren er færdig og har forladt stedet, kommer børnene i ivrigt diskussion om, hvad skøjtemesteren egentlig havde sagt og ment.

”Han sagde sådan,” var der en dreng, der sagde. Nej, svarede andre igen. Han sagde sådan og sådan. Alle og enhver havde en mening om, hvad mesteren sagde, så til sidst kommer det til håndgemæng og børnene geråder ud i et stor masseslagsmål på isen.

Nu har de glemt mesteren selv sagde, fordi de har været så optaget af at få ret i udlægningen af hans ord.

Der var dog også nogle af børnene som slet ikke deltog i slagsmålet. For da skøjtemesteren gik, spændte de skøjterne på og begav sig ud på isen. Først forekom deres bevægelser famlende, men da kom der et vindstød og nu formåede de at løbe på isen, og de så på hinanden og sagde til hinanden: ”Ja, sådan var det også mesteren sagde.” Og deres løb blev friere og friere og hjalp dem til bedre og bedre at fatte, hvad mesteren havde ment.

Historien kan jo minde om, hvordan vi kan oplever kristendommen. Snart forklarer den ene, hvordan Jesu ord skal forstås. Og så siger den anden, at det er helt forkert, og snart så har vi et slagsmål på ord – opfattelse mod opfattelse. Og i virkeligheden kender vi i virkeligheden dette slagsmål fra vort eget sind. Vi lægger en opfattelse i den ene side af vægtskålen, men snart tipper vægtskålen i den anden retning, fordi vi nu er mere overbevist om rigtigheden af den anden udlægning.

Vi kan med andre ord ikke beslutte os for, hvad vi skal mene om Vorherre og hans ord, og her er det så Anker Larsens lille historie melder sig. Den fortæller os, at vi skal spænde skøjterne på fødderne og vove os ud på isen – ja, vi skal gøre Mesterens ord. Vi skal efterleve dem, eller vi skal udføre dem i virkeligheden og ikke bare i tankerne.

 

Læs også:  Det evige liv er et røverkøb    Mellem venner    Kristi Himmelfart    Karen Blixen skildrer pinsen    Er bøgen sprunget ud    Bjergsomhedsdriften    Fraværende i det nærværende...    Klippen