Kristian Østergaaard: Den nye pagt

koes@km.dk

 

 

Der findes en munter fortælling om Gud, som en dag kommer forbi en jødisk rabbiner, der sidder og græder.

”Hvad er der dog galt,” spørger Gud.

”Min søn er gået over til kristendommen,” svarer den triste rabbiner.

”Det kender jeg godt,” siger Gud, ”det gjorde min søn også.”

”Okay”, siger rabbineren, ”hvad gjorde du så?”

”Jeg skrev et nyt testamente,” svarer Gud.

     Ja! For det er det, kristendommen handler om. 

     Og dog. Helt så enkelt er det alligevel ikke. For Det Gamle Testamente er samtidig en del af den kristne kirkes Bibel, for så vidt som Det Gamle Testamente rummer en profeti om det, der skal ske i Det Nye Testamente.

     Den nye pagt – og testamente betyder jo pagt – kommer på den måde ikke ud af ingenting. Der er meget, som er forudsat i Det Gamle Testamente. Hvad der vigtigste bestod i, strides Jesus med farisæerne om.

     Hvad er en farisæer? Svaret kræver en lille omvej. Den har jeg fundet i humoristen Finn Søeborgs novelle ”Fødselsdagen”, der begynder sådan: ”Fru kontorchef Schmidt elskede at være noget for andre. -Jeg kan ikke leve uden at være noget for andre, sagde hun altid. De fleste andre havde det faktisk bedst, hvis hun ikke var noget for dem, men det anede hun ikke.”

    Familiens gamle farmor fylder 100 år og bliver genstand for fru kontorchef Schmidts trang til at være noget for andre. Det lyder ellers fromt og godt at ville være noget for andre, men når de fleste faktisk foretrækker, at fru kontorchef Schmidt ikke er noget for dem, hænger det sammen med, at hun helt åbenlyst er noget for andre for sin egen skyld.

    Søeborg afslører med sin novelle, at handlinger der tilsyneladende er beregnet på næstens ve og vel kan udspringe af selvoptagethed, og i novellen betyder det, at den 100-årige bliver reduceret til en statist i fru Schmidts entreprenante iscenesættelse.

      Kritikken af den demonstrative godhed som et udtryk for selviskhed er anledningen til Jesu opgør med farisæerne og en af grundene til, at det blev nødvendigt med en ny pagt.

Læs også: Stenen blev løftet     Men selv hvis ikke -    Konfrontationskurs    Josef - en overset helt...    Som brødre vi dele    Sommerlæsning    Uanset alt, skal du holde gudstjeneste    Lær os at holde tal på dem    Guddommelig inkonsekvens    Henrik Pontoppidans Lykke-Per    De skjulte velsignelser    Det man ikke kan tie om, ....    Vinter- og forårstro   Kím Larsen og kristendommen    Krabber og krig    Benny Andersen fik os til at smile    Forgabt i en Madeleinekage    Adventstid    Sorgens sprog    Nogen måtte gøre noget     De tre vise mænds gaver    Gensyn med Radiserne    Halfdans hokus pokus   Dan Turéll ...    Umådelige bagateller    16. juni 1904     Utallig som sand    Nedkastningschefen fra Sorø    Elefanten    De sidste ord    Troens gode strid    Martin Andersen Nexø    Sig sandheden skævt    Gud som den store kunstner    Det islandske mirakel