Lørdag d. 26. december 2020, kl. 10:00

Kirkeårsdag: 2. Juledag

Kirkebil til alle gudstjenester for sognets beboere. Egenbetaling 10,- kr. hver vej til og fra hjemmet. Bestilling af kirkebil til højmesser senest fredag kl. 16.00 direkte hos Taxa Sorø, tlf. 7023 0918

Gudstjeneste v/Kristian Østergaard