Søndag d. 20. december 2020, kl. 10:00

Kirkeårsdag: 4. søndag i Advent

Kirkebil til alle gudstjenester for sognets beboere. Egenbetaling 10,- kr. hver vej til og fra hjemmet. Bestilling af kirkebil til højmesser senest fredag kl. 16.00 direkte hos Taxa Sorø, tlf. 7023 0918

Højmesse v/Kristian Østergaard
Medvirkende
OBS! Gudstjenesten optages til brug som en julegudstjeneste, da budskabet 4. s. i Advent i forvejen handler om netop Jesu komme til jorden, og vi synger julesalmer. Optagelsen lægges på kirkens hjemmeside og Facebook- side Juleaftensdag.