Søndag d. 15. november 2020, kl. 10:00

Kirkeårsdag:22. søndag efter Trinitatis

Kirkebil til alle gudstjenester for sognets beboere. Egenbetaling 10,- kr. hver vej til og fra hjemmet. Bestilling af kirkebil til højmesser senest fredag kl. 16.00 direkte hos Taxa Sorø, tlf. 7023 0918

Højmesse v/Lis Samuelsen